VPBank chủ động liên kết kinh doanh

Hà Nội ngày 14 tháng 3 năm 2012, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tham gia Lễ công bố Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2011 (do Viện Phát triển doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện) tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC).

Được chính thức xuất bản từ năm 2006, Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam là một trong những tài liệu quan trọng, giúp các doanh nghiệp và những người quan tâm hiểu rõ về tình hình phát triển của doanh nghiệp Việt Nam qua từng năm, trển cơ sở đó xây dựng những hướng đi thích hợp phục vụ công việc phát triển kinh doanh ở Việt Nam.

Tham gia với tư cách là nhà tài trơ chính cho việc xuất bản Báo cáo này, VPBank cũng nhận thức rõ được vai trò của ngân hàng trong việc "Liên kết kinh doanh" giữa ngân hàng với ngân hàng, giữa doanh nghiệp với ngân hàng và ngược lại đúng với chủ đề báo cáo thường niên 2011.

Phát biểu tham luận tại Lễ công bố Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2011, Tổng giám đốc VPBank, ông Nguyễn Hưng chia sẻ: "Để đạt được thành công, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải có sự liên kết hỗ trợ lẫn nhau. Đối với lĩnh vực ngân hàng, chúng tôi đặc biệt phát triển mối liên kết với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) để có thể hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp đó tháo gỡ những khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời điểm hiện tại."

Tại VPBank, trong thời gian qua, ngân hàng này đã nhiều lần tung các gói ưu đãi lãi suất cho các doanh nghiệp SME. Cụ thể: Vào tháng 9/2011, VPBank đã tung ra chương trình cho vay vốn lưu động với lãi suất cho một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu nông lâm thủy sản và một số ngành khác với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng. Trong tháng 2/2012 vừa qua, một lần nữa VPBank đã công bố hạ lãi suất cho vay, đồng thời chính thức áp dụng chương trình cho vay ưu đãi đối với một số đối tượng khách hàng nhằm phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp xuất khẩu, sản xuất kinh doanh với tổng hạn mức lên tới 5.000 tỷ đồng. Theo đó, kể từ tháng 03/2012, lãi suất cho vay đều được giảm so với biểu lãi suất hiện hành, trong đó mức giảm cao nhất lên tới 2%/năm.

Lế công bố Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2011 không chỉ là buổi công boos đơn thuần mà còn là nơi giao lưu, chia sẻ giữa những người hoạch định chinh sách, các chuyên gia kinh tế và các doanh nghiệp nói chung về các đề xuất trong việc tạo ra môi trường kinh doanh phù hợp hơn và có tính liên kết hơn giữa chính sách và cuộc sống, cũng như giữa các doanh nghiệp với nhau. Thay mặt ngân hàng VPBank, Tổng giám đốc Nguyễn Hưng khẳng định: "Năm 2012, chúng tôi vẫn sẽ cam kết đi theo con đường đã chọn là phục vụ các khách hàng SME. Hy vọng, những cố gắng của VPBank sẽ phần nào đem đến những giá trị thực tế dành cho nhóm KH doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất Việt Nam hiện nay".

VPBank NEO