Tra cứu hợp đồng tiền gửi | VPBank

Tra Cứu Hợp Đồng Tiền Gửi

Mã nhận diện hợp đồng gửi*

Nhập “Mã nhận diện hợp đồng tiền gửi” đã được ghi nhận trên thoả thuận hợp đồng tiền gửi/ hợp đồng tiền gửi

Ghi chú

  • Hình thức tra cứu này chỉ áp dụng các hợp đồng tiền gửi dành cho KH doanh nghiệp có mã nhận diện hợp đồng tiền gửi đã được ghi nhận trên văn bản và do VPBank phát hành kể từ ngày 15/07/2019.
  • Trong trường hợp có sự khác biệt thông tin giữa hợp đồng tiền gửi và kết quả online, quý khách vui lòng liên hệ với VPBank để được hỗ trợ giải đáp.