CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VPBank, VPB SMBC FC và SMBC