Công Bố Thông Tin Khác | VPBank

Công Bố Thông Tin Khác

Liên hệ

Phòng Quan Hệ Nhà Đầu Tư

Tầng 15, VPBank Tower, 89 Láng Hạ, Hà Nội

Đăng ký nhận những thông tin Quan hệ Nhà đầu tư mới nhất từ VPBank

Câu hỏi thường gặp

Quý khách vui lòng gọi đến số Hotline của VPBank 1900545415 hoặc gửi email về: chamsockhachhang@vpbank.com.vn để được kịp thời hỗ trợ.

Quý khách có thể gọi điện hoặc gửi email tới Phòng Quan hệ Nhà đầu tư VPBank tại địa chỉ Email: ir@vpbank.com.vn; Tel: 024 3928 8869 (Ext: 54111).

VPBank công bố báo cáo tài chính hàng quý theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin đối với công ty đại chúng. Ngày công bố báo cáo tài chính cùng với ngày dự kiến tổ chức Webcast và Analyst Meeting được đăng tải trong phần Sự kiện.
Quý khách có thể gọi điện hoặc gửi email tới Phòng Quan hệ Nhà đầu tư VPBank tại địa chỉ Email: ir@vpbank.com.vn; Tel: 024 3928 8869 (Ext: 54111).