Thông báo về việc thành lập PGD Sóc Sơn - Chi nhánh Sơn Tây