Thông báo thành lập PGD Long Hải – Chi Nhánh Vũng Tàu