Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm PGD Quận 3 và Chi nhánh Cần Thơ