Công văn NHNN chấp thuận thay đổi địa điểm PGD Khánh Hội