Công văn NHNN chấp thuận thay đổi địa điểm PGD Giảng Võ