Công văn NHNN chấp thuận thay đổi địa điểm PGD Điện Biên Phủ - 16/06/2023