Công văn NHNN chấp thuận thay đổi địa điểm PGD Điện Biên Phủ - 05/06/2023