CBTT Nghị quyết HĐQT về thông qua nội dung và việc ký kết Bộ văn kiện giao dịch với Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)