Thông báo về việc thay đổi địa điểm PGD Trần Duy Hưng - Chi nhánh Thăng Long