Thông báo về việc thay đổi địa điểm PGD Nam Từ Liêm - Chi nhánh Thăng Long