Thông báo về việc thành lập PGD Văn Giang - Chi nhánh Hưng Yên