Thông báo về việc thành lập PGD Phước Kiển - Chi nhánh Gia Định