Thông báo về việc thành lập PGD Gia Lâm - Chi nhánh Trần Hưng Đạo