Thông báo về việc thành lập PGD Hoa Lư - Chi nhánh Ninh Bình