Thông báo về việc thay đổi tên và địa điểm PGD Nguyễn Văn Cừ - Chi nhánh Nghệ An