CBTT về việc thay đổi tên và địa điểm PGD Đội Cấn – Chi nhánh Thăng Long