Thông báo về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Trần Hưng Đạo của VPBank