Thông báo gián đoạn giao dịch tại VPBank Kiên Giang từ 26.05.2021