Công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự - bà Phạm Thị Nhung - Phó Tổng Giám Đốc