Quyết định của SGDCK HCM về việc thay đổi niêm yết chứng khoán của VPBank