Quyết định bổ nhiệm nhân sự - Giám đốc khối Tài chính