Công bố thông tin NQ HĐQT về việc triển khai phương án phát hành ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ