Công bố thông tin về việc gia hạn thời hạn công bố BCTC Quý II.2019