Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu Quốc tế VPBank đợt 1 năm 2019