Thông báo vv Gia hạn thời gian chuyển đổi hình thức TK thanh toán của các tổ chức không có tư cách pháp nhân