Công bố thông tin vv chuyển địa điểm tạm thời VPBank Đồng Hới