Công bố thông tin về việc chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank