Công bố thông tin vv Triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV VPBank (ESOP)