Công bố Quyết định 1670/QĐ-NHNN vv Sửa đổi nội dung giấy phép thành lập và hoạt động của VPBank