VPBank An Dương Vương di dời và chính thức đổi tên thành VPBank Kỳ Hòa