Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu VPBank