Công bố thông tin về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của VPBank