Bổ nhiệm ông Kiran Babu Kosaraju làm PTGĐ VPBank

not-mobile
Chat với VPBank