Công bố thông tin về việc Ngân hàng VPBank chuyển nhượng phần vốn góp/thoái vốn tại công ty con