Công bố thông tin: VPBank mua lại Công ty TNHH Tài chính Than-Khoáng sản Việt Nam