Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 và 5 năm của VPBank