Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự PTGĐ: Bà Lưu Thị Ánh Xuân từ nhiệm chức danh PTGĐ và thôi công tác tại VPBank