Công bố thông tin Phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2013