VPBank thông báo áp dụng mẫu phôi cam kết bảo lãnh chuẩn và thẩm quyền ký phát cam kết bảo lãnh tại VPBank
Để đảm bảo an toàn trong hoạt động bảo lãnh cho khách hàng, vừa qua, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã thông báo về việc áp dụng Phôi cam kết bảo lãnh chuẩn và thẩm quyền ký phát cam kết bảo lãnh tại VPBank. 
Theo đó, Cam kết bảo lãnh do VPBank phát hành được in trên phôi cam kết bảo lãnh đặc biệt, được thiết kế với 03 yếu tố bảo an chống làm giả, gồm: (1) logo VPBank in chìm, (2) số serial in sẵn trên từng tờ phôi cam kết bảo lãnh, (3) số giao dịch tham chiếu duy nhất đối với mỗi cam kết bảo lãnh được phát hành và mang đặc trưng của VPBank nhằm hạn chế tối đa việc giả mạo, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết tính thật giả của Cam kết bảo lãnh. 
Cùng với việc sử dụng phôi Cam kết bảo lãnh chuẩn, sau khi Thông tư số 28 /2012/TT-NHNN có hiệu lực thi hành (ngày 02/12/2012), VPBank cũng đã triển khai việc 03 cấp có thẩm quyền đồng thời ký trên Cam kết bảo lãnh, cụ thể bao gồm: (1) Người đại diện theo pháp luật của VPBank; (2) Người quản lý rủi ro hoạt động bảo lãnh của VPBank; (3) Người thẩm định khoản bảo lãnh của VPBank. 
Khi nhận được Cam kết bảo lãnh do VPBank phát hành, khách hàng cần kiểm tra kỹ thông qua các dấu hiệu nhận biết nêu trên để đảm bảo tính hiệu lực và pháp lý của Cam kết bảo lãnh. Trong trường hợp có nghi ngờ hoặc chưa chắc chắn về tính xác thực của Cam kết bảo lãnh, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với VPBank để xác nhận qua các hình thức sau:
- Gọi điện thoại đến hotline: 1900545415; hoặc
- Gửi email đến địa chỉ: baolanh@vpb.com.vn 
Như vậy, với việc sử dụng phôi cam kết bảo lãnh có độ an toàn cao và thực hiện ký phát cam kết bảo lãnh bởi 03 cấp thẩm quyền, các rủi ro có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến tài chính của khách hàng cũng như uy tín và chất lượng dịch vụ của VPBank được giảm thiểu tối đa, đảm bảo quyền lợi của cả khách hàng và VPBank khi thực hiện các giao dịch về bảo lãnh, đáp ứng yêu cầu về quản trị rủi ro theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Chat với VPBank