Tỷ giá chốt

E.g., 2020-02-26
Ngày chốt: 25/05/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1146 1.1148 9h 25/05/2016
Ngày chốt: 24/05/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1177 1.1179 15h 24/05/2016
EURUSD 1.1177 1.1179 11h 24/05/2016
EURUSD 1.1177 1.1179 9h 24/05/2016
Ngày chốt: 23/05/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1213 1.1213 15h 23/05/2016
EURUSD 1.1213 1.1215 11h 23/05/2016

Trang

Chat với VPBank