Tỷ giá chốt

E.g., 2020-02-26
Ngày chốt: 27/05/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1153 1.1155 9h 27/05/2016
Ngày chốt: 26/05/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1173 1.1175 15h 26/05/2016
EURUSD 1.1173 1.1175 11h 26/05/2016
EURUSD 1.1173 1.1175 9h 26/05/2016
Ngày chốt: 25/05/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1146 1.1148 15h 25/05/2016
EURUSD 1.1146 1.1148 11h 25/05/2016

Trang

Chat với VPBank