Tỷ giá chốt

E.g., 2020-02-26
Ngày chốt: 26/09/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1253 1.1255 9h 26/09/2016
Ngày chốt: 27/09/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1247 1.1249 15h 27/09/2016
EURUSD 1.1247 1.1249 11h 27/09/2016
EURUSD 1.1247 1.1249 9h 27/09/2016
Ngày chốt: 27/05/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1153 1.1155 15h 27/05/2016
EURUSD 1.1153 1.1155 11h 27/05/2016

Trang

Chat với VPBank