Tỷ giá chốt

E.g., 2020-02-26
Ngày chốt: 22/09/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1207 1.1209 9h 22/09/2016
Ngày chốt: 23/09/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1222 1.1224 15h 23/09/2016
EURUSD 1.1222 1.1224 11h 23/09/2016
EURUSD 1.1222 1.1224 9h 23/09/2016
Ngày chốt: 27/09/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1253 1.1255 15h 27/09/2016
Ngày chốt: 26/09/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1253 1.1255 11h 26/09/2016

Trang

Chat với VPBank