Tỷ giá chốt

E.g., 2020-02-26
Ngày chốt: 20/09/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1152 1.1154 9h 20/09/2016
Ngày chốt: 21/09/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1185 1.1187 15h 21/09/2016
EURUSD 1.1185 1.1187 11h 21/09/2016
EURUSD 1.1185 1.1187 9h 21/09/2016
Ngày chốt: 22/09/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1207 1.1209 15h 22/09/2016
EURUSD 1.1207 1.1209 11h 22/09/2016

Trang

Chat với VPBank