Tỷ giá chốt

E.g., 2020-02-26
Ngày chốt: 30/05/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1144 1.1146 9h 30/05/2016
Ngày chốt: 19/09/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1173 1.1175 15h 19/09/2016
EURUSD 1.1173 1.1175 11h 19/09/2016
EURUSD 1.1173 1.1175 9h 19/09/2016
Ngày chốt: 20/09/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1152 1.1154 15h 20/09/2016
EURUSD 1.1152 1.1154 11h 20/09/2016

Trang

Chat với VPBank