Tỷ giá chốt

E.g., 2020-02-26
Ngày chốt: 01/06/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1185 1.1187 9h 01/06/2016
Ngày chốt: 31/05/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1129 1.1131 15h 31/05/2016
EURUSD 1.1129 1.1131 11h 31/05/2016
EURUSD 1.1129 1.1131 9h 31/05/2016
Ngày chốt: 30/05/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1144 1.1146 15h 30/05/2016
EURUSD 1.1144 1.1146 11h 30/05/2016

Trang

Chat với VPBank